ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

GAJEVA 1, RIJEKA

 

KLASA: 112-01/17-01/19

URBROJ: 2170-56-01-17-1

 

Rijeka, 23. svibnja 2017.

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 60. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Đudita Franko, prof. donosi

 

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE GLAZBENE UMJETNOSTI

 

  1. Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno) objavljen je 10. travnja 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Gimnazije.

 

  1. Ravnateljica donosi Odluku o neizboru.

 

  1. Natječaj za radno mjesto iz točke (1) ove Odluke će se ponoviti.

 

  1. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavila je 10. travnja 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gimnazije natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno).

Na sjednici Školskog odbora održanoj 22. svibnja 2017. ravnateljica nije predložila kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti na neodređeno nepuno radno vrijeme već je donijela odluku o neizboru.

Budući da ravnateljica nije predložila nijednog kandidata Školski odbor nije mogao dati suglasnost za izbor kandidata te je potrebno ponoviti natječaj.

 

 

                                                                                 Ravnateljica

 

                                                                                     Đudita Franko, prof.

 

Više u ovoj kategoriji: « Natječaj Natječaj »
Wednesday the 21st. Custom text here