Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

za organizaciju maturalnog putovanja 3. C razreda u Munchen-Berlin-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. -broj ponude 2, objavljenog od 4. do 12. veljače 2016.

Ravnateljica
Đudita Franko, prof.

Sukladno čl. 14 st. 7 podst. 7 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog od 4. do 12. veljače 2016. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. A razreda u Grčku u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. - broj ponude 1- kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

 1. Z. Dante Tours Rijeka
 2. Kompas Zagreb d.d.
 3. Putnička agencija VIA Rijeka

 

 1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. C razreda u Munchen-Berlin-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. -broj ponude 2 – kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

 1. Putnička agencija VIA Rijeka
 2. Z. Dante Tours Rijeka
 3. Kompas Zagreb d.d.

 

 1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. D razreda u Beč-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. -broj ponude 3 – kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

 1. A.N.A.B.A.R –TOURS Putnička agencija d.o.o. Rijeka
 2. Putnička agencija VIA Rijeka
 3. C.Z. Dante Tours Rijeka

 

Odabrane ponude bit će predstavljene na roditeljskim sastancima navedenih razrednih odjela prema pozivu.
Popis odabranih ponuda objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 26. veljače 2016.

Ravnateljica
Đudita Franko, prof.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci raspisuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

 1. Maturalnog putovanja 3. A razreda u Grčku u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016. – broj ponude 1. (obrazac)
 1. Maturalnog putovanja 3. C razreda u Munchen-Berlin- Prag u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016. – broj ponude 2.  (obrazac)
 1. Maturalnog putovanja 3. D razreda u Beč- Prag u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016.  – broj ponude 3.   (obrazac)

Potencijalni davatelj usluga obvezan je dostaviti ponude do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zasebnoj i zatvorenoj omotnici s naznakom „ JAVNI POZIV-NE OTVARAJ“ i brojem ponude za svaku gore navedenu izvanučioničku nastavu na adresu: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51000 Rijeka, Gajeva 1.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Javni poziv s priloženim obrascima objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 4. veljače 2016.

 

Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

Trenutačno nema otvorenih natječaja

Stranica 5 od 5
Wednesday the 25th. Custom text here