PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (18 sati neposredne nastave tjedno)
 2. Nastavnik/ca matematike – 2 izvršitelja/ice, neodređeno puno radno vrijeme
 3. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno)
 4. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)
 5. Spremačica – 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 20. lipnja 2017.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 12. lipnja  2017.

 

                                                                     Ravnateljica Đudita Franko, prof.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

GAJEVA 1, RIJEKA

 

KLASA: 112-01/17-01/19

URBROJ: 2170-56-01-17-1

 

Rijeka, 23. svibnja 2017.

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 60. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Đudita Franko, prof. donosi

 

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE GLAZBENE UMJETNOSTI

 

 1. Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno) objavljen je 10. travnja 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Gimnazije.

 

 1. Ravnateljica donosi Odluku o neizboru.

 

 1. Natječaj za radno mjesto iz točke (1) ove Odluke će se ponoviti.

 

 1. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavila je 10. travnja 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gimnazije natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno).

Na sjednici Školskog odbora održanoj 22. svibnja 2017. ravnateljica nije predložila kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti na neodređeno nepuno radno vrijeme već je donijela odluku o neizboru.

Budući da ravnateljica nije predložila nijednog kandidata Školski odbor nije mogao dati suglasnost za izbor kandidata te je potrebno ponoviti natječaj.

 

 

                                                                                 Ravnateljica

 

                                                                                     Đudita Franko, prof.

 

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

 

                                                           N A T J E Č A J

 

 

 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati neposredne nastave tjedno)
 2. Nastavnik/ca latinskog jezika – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati neposredne nastave tjedno)
 3. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati neposredne nastave tjedno)
 4. Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati neposredne nastave tjedno)
 5. Nastavnik/ca likovne umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (7 sati neposredne nastave tjedno)
 6. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno)
 7. Nastavnik/ca kemije – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (18 sati neposredne nastave tjedno)
 8. Nastavnik/ca talijanskog jezika – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme (4 sata neposredne nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017.
 9. Nastavnik/ca biologije – 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme (22 sata neposredne nastave tjedno) – zamjena za bolovanje

 

Uvjeti:

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 18. travnja 2017.  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 10. travnja  2017.

 

 

Ravnateljica Đudita Franko, prof.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

 

                                                           N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)
 1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati neposredne nastave tjedno)
 1. Spremačica - 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje,

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 23. veljače 2017.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 15. veljače  2017.

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                                                   Đudita Franko, prof.

Wednesday the 25th. Custom text here