Maškare, karneval, poklade, mesopust, fašnik...

"...Maškare, èa moru maškare... S menon si se jubila u tami, s maškaron sa jednom maškarom i rekla si da ništa mi ne fali. Prominija san govor, pa nisi znala tko je... I tija san se otkrit, al vako mi je bolje...."

- rijeèi su iz neslužbene himne karnevalskog maškaranog ludila, koje je sada veæ u punom jeku...

Jedino razdoblje u godini kada doslovno možete biti tko god (i šta god) želite bez da vam se itko smije... Jer maškare preuzimaju grad!!!


17. sijeènja 2007. godine službeno je otvoren 24. meðunarodni Rijeèki karneval. Kljuèevi grada predani su maškarama, izabrana je Marijana Širola kao nova kraljica karnevala, lica su su se zamaskirala i grad je, predvoðen meštrom Tonijem, uplesao u, kako ga neki zovu, peto godišnje doba - doba karnevala.
Mesopusna tradicija u ovim je krajevima još od prapovijesti. Možda najpoznatiji relikt te tradicije tjeranja zlih duhova zime i zazivanja proljeæa su zvonèari, danas više ne u svojoj magijskoj funkciji, veæ kao prvorazredna turistièka atrakcija.


zvonèari


Rijeèki karneval smatra se treæim najveæim karnevalom u svijetu, nakon onog u Riju i Veneciji. 2004. godine uvršten je meðu 500 najvažnijih manifestacija u Europi, a britanski list  Sunday Times proglasio jednom od najegzotiènijih zabava u svijetu u 2007. godini!


Meðunarodna karnevalska povorka predstavlja najspektakularniju u nizu karnevalskih manifestacija. Kroz centar Rijeke ove æe godine proæi oko osam tisuæa sudionika u stotinjak maškaranih skupina, od kojih æe jedna biti i ona iz PSHG! Kroz koji dan biti æe konaèno objavljena i maska koju æe predstavljati, o èemu æemo vas, naravno, obavijestiti.
Osim same velike povorke, postoji èitav niz manifestcija, od kojih sam izdvojila nekoliko najzanimljivijih: maškarani auto-rally "Pariz-Bakar", maškarani koncerti, Djeèja karnevalska povorka i, naravno, èitav niz maškaranih fešta koje organiziraju razni ugostiteljski objekti.

Mnogim mladim Rijeèanima nezaobilazan je i izlazak u "Benèiæ", gdje su organizirani koncerti nekih poznatih izvoðaèa (ove godine: Jole, Gustafi, Colonia, Škoro, Zeèiæ i ? grupa), a upad je jeftiniji ako se maskirate...
Više informacija o maškarama u Rijeci ove godine možete naæi na:

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 21st. Custom text here