Uredimo našu školu - ubrzajmo početak rada u jednoj smjeni!

Rijeka, veljača 2017.

Poštovani roditelji naših učenika, poštovani roditelji učenika svih generacija naših maturanata, dragi bivši učenici i prijatelji Gimnazije, nakon više od 20 godina suživota s Medicinskom školom u Rijeci, Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci dobila je zgradu u cijelosti nakon čega uz potporu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije i financijskim mogućnostima Županije krećemo s obnovom škole u novoj prostornoj i organizacijskoj viziji, a u skladu s
pedagoškim standardima rada u jednoj smjeni. Uređenje provodimo postupno, u fazama. Iz sredstava proračuna Županije u 2016. godini realizirana je uređenje u vrijednosti 500. 000, 00 kn, predviđeno je 820, 000, 00 kn za nastavak uređenja u 2017. godini, no po procjeni i troškovnicima ovo će biti dostatno samo
za uređenje 3. kata. Za urediti ostaje gotovo toliko prostora koji će čekati neke nove proračunske godine.
Da bi doprinjeli bržem stvaranju uvjeta za dostojan rad svoje djece, roditelji naših gimnazijalaca - Vijeće roditelja, odlučili su pokrenuti akciju prikupljanja sredstava za daljnje uređenje gimnazijske zgrade.
Za početak, uređujemo učionicu broj 3, u prizemlju. Prema izrađenom troškovniku, potreban iznos za potpuno uređenje ove učionice je 73. 000, 00 kn.
Pozivamo Vas, dragi roditelji i prijatelji Gimnazije, da nas podržite! 
Činimo to za našu i vašu Gimnaziju, za vašu i našu djecu.
Svoj prilog možete uplatiti na na transakcijski račun Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
IBAN: HR78 2340 00911105 3989 4 kod PBZ banke
Poziv na broj plaćanja : 00 2017-10
Opis plaćanja : donacija za uređenje škole ili učionica


"Gdje postoji velika volja, poteškoće ne mogu biti velike" (N. Machiavelli.)

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 23rd. Custom text here