17. - 20. 11. 2011. Sušaèka gimnazija u Vukovaru

 

            

PRVA SUŠAÈKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI raspisuje natjeèaj za izbor nastavnika etike na neodreðeno nepuno radno vrijeme (7 sati  neposredne nastave tjedno).   

                    

                                                              

Uoèi dvadesete godišnjice okupacije i pada hrvatskog grada heroja – Vukovara, održana je sinoæ u prostorima Prve hrvatske sušaèke gimnazije u Rijeci peta manifestacija „Vukovar u Rijeci“ od strane Kluba gimnazijalaca „Ivan Merz“ PSHG u suradnji s Udrugom 128. brigade HV-a Sveti Vid Rijeka, Klubom navijaèa Armada Rijeka i Zdrugom katolièkih skauta Rijeèke nadbiskupije.

Hodogram dogaðanja možete pogledati ovdje.
FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 20th. Custom text here