Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci pridružila se ove školske godine međunarodnom projektu iz programa Erasmus+ Europske unije. 

Projekt pod nazivom Učenici danas, odgovorni poduzetnici sutra (Students Today Responsible  Entrepreneurs Tomorrow) bavi se obrazovanjem učenika u segmentu poticanja na društvenu osjetljivost i poučavanje o načinu organiziranja Društveno odgovornih poduzeća te  korporativnoj društvenoj odgovornosti. 

 Uz našu gimnaziju u ovom dvogodišnjem projektu sudjeluje gimnazija Korchagin iz Skopja, gimnazija Radviliskis iz Litve i nevladina organizacija Out-of-the-Box iz Bruxellesa, a koordinator je  nevladina organizacija ARNO iz Skopja.

U nastavku možete pogledati kratki prikaz projekta kao i dojmove s prve učeničke mobilnosti u kojoj su sudjelovali naši učenici i profesori  - Bruxelles, 20.2.2017. – 26.2.2017.

Učenici danas - izvješće 3.2017. - pdf

Bruxelles - izvješće - pdf

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

 

                                                           N A T J E Č A J

  1. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)
  1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati neposredne nastave tjedno)
  1. Spremačica - 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje,

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 23. veljače 2017.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 15. veljače  2017.

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                                                   Đudita Franko, prof.

Sukladno čl. 14 st. 7 podst. 7 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog od 28. prosinca 2016. do 13. siječnja 2017. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

  1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. E razreda u Slovačku-Poljsku-Češku u periodu od 20. 8. do 3. 9. 2017.  – broj ponude 3 - kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

  1. Z. Dante Tours Rijeka
  2. Speranza d.o.o. Zagreb

 

  1. Za organizaciju maturalnog putovanja 3. D razreda u Njemačku-Nizozemsku u periodu od 20. 8. do 3. 9. 2017.  – broj ponude 4 – kao potencijalni davatelji usluga odabiru se:

 

  1. Putnička agencija VIA Rijeka
  2. Z. Dante Tours Rijeka

 

Odabrane ponude bit će predstavljene na roditeljskim sastancima navedenih razrednih odjela prema pozivu.

Popis odabranih ponuda objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 25. siječnja 2017.

 

 

 

Ravnateljica

 

Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 24th. Custom text here