Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci raspisuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU

VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

  1. Maturalnog putovanja 3. A razreda u Grčku u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016. – broj ponude 1. (obrazac)
  1. Maturalnog putovanja 3. C razreda u Munchen-Berlin- Prag u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016. – broj ponude 2.  (obrazac)
  1. Maturalnog putovanja 3. D razreda u Beč- Prag u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016.  – broj ponude 3.   (obrazac)

Potencijalni davatelj usluga obvezan je dostaviti ponude do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zasebnoj i zatvorenoj omotnici s naznakom „ JAVNI POZIV-NE OTVARAJ“ i brojem ponude za svaku gore navedenu izvanučioničku nastavu na adresu: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51000 Rijeka, Gajeva 1.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Javni poziv s priloženim obrascima objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 4. veljače 2016.

 

Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

Trenutačno nema otvorenih natječaja

Stranica 5 od 5
Tuesday the 24th. Custom text here