PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

  1. Nastavnik/ca francuskog jezika - 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati neposredne nastave tjedno)

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 2. kolovoza 2016.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 25. srpnja  2016.

 

Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

Dana 16. svibnja od 11,00 - 14,00 sati održala se 4. simulirana sjednica Hrvatskoga sabora, na Markovu Trgu u Zagrebu. Ovaj učenički saziv sabora čini 126 učenika zastupnika.Tema Sjednice je \"Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma\". Pod mentorstvom profesorice Ljubice Božić na sjednici sudjeluje 7 naših učenika zastupnika. Pojedinačni govor održao je Adrijan Štivić 1 F. Naše zastupnice su Sara Grgurić i Karla Jokić 3. D, Lucija Bistrović, Stefani Vidanović, Eva Hlača te Karla Kušić 1.A. Ovo je još jedan način učenja demokracije kroz predmet Građanski odgoj i obrazovanje.

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 23rd. Custom text here