Četvrtak, 01 Ožujak 2007 10:54

...

Napisao/la

Freestylers @ Stereo, 02.03.2007.
Promocija konca Sonic Boom Six @ Booka, 01.03.2007.
Promocija kompilacije "Moje, tvoje, naše" @ Stereo, 01.03.2007.


Naša gimnazija, sutra 23. veljaèe 2007. godine domaæin je Županijskog Natjecanja uèenika srednjih škola iz znanja vezanih uz Europsku uniju - EUQUIZ. Natjecanje se provodi u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, a na Županijsko natjecanje u našoj županiji ove godine prijavilo se je 17 timova uèenika iz srednjih škola županije što ukupno èini 51 uèenika (popis možete pogledati pod opširnije). Natjecanje zapoèinje u 12 sati u Sveèanoj dvorani gimnazije.

Detaljnije obavijesti o natjecanju dostupne su na sljedeæoj internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija:

http://www.mvpei.hr/ei/default.asp

Ðudita Franko, ravnateljica gimnazije
 
Klub gimanzijalaca "Ivan Merz" nastavlja sa projektom "Duh Asiza živi". U ponedjeljak 26, veljaèe organizirano je cjelodnevno predstavljanje kršæanskih crkvi u OŠ "Klana" i "Srdoèi". Susret završava u našoj školi.  U 19:15 u sveèanoj dovrani, o. Kirk Velinski predstavit æe nam Makedonsku pravolsavnu crkvu. Nakon baptista, evangelika, pentekostokalca i muslimana priliku su dobili i pravoslavci bez kojih duh ekumenizma ne bi mogao živjeti. Svi mladi i stari su pozvani da saznaju nešto i o drugoj vjeri i dokažu da živimo u toleranciji prema drugim vjerama.


Nacionalni ispiti u drugim razredima gimnazija uspješno su održani 21.veljaèe 2007.

Uèenici su pristupili ispitima u 8.00 sati i ispite završili do 10.30. sati.

Ispitni zadatak TASK1  u ispitu iz Engleskog jezika zbog greške u tisku lista za odgovore neæe biti bodovan.

Zahvaljujem svim djelatnicama škola, nastavnicima, a osobito ravnateljima i ispitnim koordinatorima na pripremi i provedbi  Nacionalnih ispita u kojima su ponovo pokazali vrhunsku profesionalnost u radu na èast svih hrvatskih uèitelja.

Èestitam i uèenicima drugih razreda gimnazija na savjesnom pristupanju nacionalnim ispitima.

Goran Sirovatka, ravnatelj NCVVO

Svi primjerci i rješenja nacionalnih ispita æe biti u doglednom vremenu uploadani na stranice NCVVO-a gdje æe te ih moæi dowloadati.

https://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/nacionaliniispiti

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 19th. Custom text here