Klub gimanzijalaca "Ivan Merz" nastavlja sa projektom "Duh Asiza živi". U ponedjeljak 26, veljaèe organizirano je cjelodnevno predstavljanje kršæanskih crkvi u OŠ "Klana" i "Srdoèi". Susret završava u našoj školi.  U 19:15 u sveèanoj dovrani, o. Kirk Velinski predstavit æe nam Makedonsku pravolsavnu crkvu. Nakon baptista, evangelika, pentekostokalca i muslimana priliku su dobili i pravoslavci bez kojih duh ekumenizma ne bi mogao živjeti. Svi mladi i stari su pozvani da saznaju nešto i o drugoj vjeri i dokažu da živimo u toleranciji prema drugim vjerama.


Nacionalni ispiti u drugim razredima gimnazija uspješno su održani 21.veljaèe 2007.

Uèenici su pristupili ispitima u 8.00 sati i ispite završili do 10.30. sati.

Ispitni zadatak TASK1  u ispitu iz Engleskog jezika zbog greške u tisku lista za odgovore neæe biti bodovan.

Zahvaljujem svim djelatnicama škola, nastavnicima, a osobito ravnateljima i ispitnim koordinatorima na pripremi i provedbi  Nacionalnih ispita u kojima su ponovo pokazali vrhunsku profesionalnost u radu na èast svih hrvatskih uèitelja.

Èestitam i uèenicima drugih razreda gimnazija na savjesnom pristupanju nacionalnim ispitima.

Goran Sirovatka, ravnatelj NCVVO

Svi primjerci i rješenja nacionalnih ispita æe biti u doglednom vremenu uploadani na stranice NCVVO-a gdje æe te ih moæi dowloadati.

https://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/nacionaliniispiti

Objavljeni su rezultati nasumiènog izbora uèenika drugih razreda za nacionalne ispite. Popis možete pronaæi klikom na opširnije. Nadamo se da ste zadovoljni predmetom za koji ste odabrani, te vam samo preostaje da im pokažete svoje znanje.

Sve informacije u vezi nacionalnih ispita možete saznati kod profesorice Dodig - Blaškoviæ, kordinatorice nacionalnih ispita.

Primjerke nacionalnih ispita iz predmeta koji se pišu u našoj školi možete downloadati na web stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja:
https://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/nacionaliniispiti

Sretno Valentinovo!

Bili zaljubljeni, u vezi ili potpuno nezainteresirani za takve stvari, na ovaj dan, 14. veljaèe, prisjetite se kakav je to osjeæaj biti zaljubljen preko ušiju, napišite nekome pismo, poklonite ružu ili pošaljite SMS onima koji su vam dragi... Izaðite iz koloteèine i proslavite dan zaljubljenih!

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 21st. Custom text here