Bliži se dan 21. veljaèe kada æe ponovno buduæi "državni" maturanti, danas drugi razredi, sjesti u klupe da pokažu svoje znanje, ali ne profesorima ovaj put, nego sami sebi.

Evo nekoliko kratkih informacija:
Nacionalni ispiti se pišu 21. veljaèe 2007. u 8.00 sati. Nacionalni ispiti provodit æe se na uzorku uèenika. Sudjelovat æe svi uèenici drugih razreda gimnazijskih programa, ali tako da æe svaki uèenik pisati ispit iz samo jednoga predmeta.

U našoj gimnaziji provodit æe se provjera znanja iz:

  • iz Hrvatskoga jezika
  • iz Engleskoga jezika
  • iz Matematike
  • iz Fizike
  • iz Kemije
  • iz Biologije
  • iz Informatike

Po 20% uèenika pisati æe hrvatski, engleski jezik i matematiku a po 10% fiziku, kemiju, biologiju i informatiku. Za više informacija kliknite na opširnije...

Nedjelja, 04 Veljača 2007 15:51

Za dobar poèetak...Live!

Napisao/la
Ukratko, ideja ove kolumne je informiranje èitatelja o aktualnim glazbenim dogaðanjima u našem gradu. Dakle, sadržavat æe najave koncerata, partya i slièno. Možda se tu naðe i poneki osvrt, pohvala ili pokuda. Naglasak je stavljen na rijeèku rock scenu i demo bendove s obzirom da je to "najrazvijenije" u ovom našem podruèju. Oèekujte i preporuke uzimajuæi u obzir kvalitetu, cijenu upada, vrijeme i prostor u kojem se cijela stvar zbiva. Probat æu sve konkretizirat linkovima na siteove i myspace da sami èujete o èemu se zapravo radi.To je sve, zasad.

Dugooèekivana stvar je napokon stigla, kao što vidite dodana je nova kategorija popis uèenika u kojoj su razredi kategorizirani po smjeru. Slike su prošlogodišnje, a popis je skinut sa stranice škole koja je još u izradi. Isprièavamo se za sve moguæe greške te ako uoèite bilo kakvu, obavijestite administratora na mail.  Portal  æe takoðer u narednih nekoliko dana dobiti slike  i za sve ostale kategorije osim PSHG i RI  events.  Dotad vam želimo ugodno druženje na forumu te ugodan provod uz PSHG uèenièki portal.

U povodu 50. obljetnice potpisivanja Rimskih sporazuma (25. ožujka 1957. godine), temeljem kojih je zaèeta Europska unija te u cilju poticanja graðana na promišljanje o EU i njezinu mjestu u današnjem svijetu, Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj objavila je natjeèaj za amatersku fotografiju o temi Ujedinjeni u razlièitosti.

Natjeèaj je namijenjen svima, bez obzira na dob, a otvoren je od 26. sijeènja do 12. ožujka 2007. godine.

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 25th. Custom text here