OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.
NASTAVA POČINJE 7. RUJNA 2015. GODINE

ODVIJA SE U DVIJE SMJENE:

                               1. SMJENA (jutarnja)                    8,00 - 14,00 sati
                               2. SMJENA (poslijepodnevna)  14,00 - 20,00 sati

_____________________________________________________________________________________

u prvom tjednu:
1. smjena (jutarnja) 2. i 4. razredi
2. smjena (poslijepodnevna) 1. i 3. razredi
_____________________________________________________________________________________

1. DAN – ponedjeljak, 7. rujna 2015.
primanje učenika prema slijedećem rasporedu:
1. razredi u 9,00 sati   – Svečana dvorana dr.Izidor Kršnjavi (3.kat)
2.  razredi u 10,00 sati
3. i 4.  razredi u 11,00 sati

                                                                                                                           Ravnateljica:
                                                                                                                           Đudita Franko, prof.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI raspisuje

                                                           JAVNI POZIV

  1. Nastavnik/ca - povijesti, 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
  2. Nastavnik/ca - informatike, 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)

Uz prijavu na javni poziv kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA JAVNI POZIV».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave javnog poziva, odnosno do 24. lipnja 2015.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 16. lipnja 2015.

                                     Ravnateljica

                                     Đudita Franko, prof.

                 Simuliranu sjednicu organizirali su Hrvatski sabor, Služba za građane i Agencija za odgoj i obrazovanje za učenike srednjih škola (područje Građanskog odgoja i obrazovanja) u školskoj godini 2014./2015.
U radu sjednice sudjelovali su učenici iz 32 srednje škole i 2 učenička doma iz svih dijelova Hrvatske, njih 151. Tema rasprave na ovogodišnjoj simuliranoj sjednici bila je sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima. Na Sjednici je sudjelovalo 11 učenika Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci koji slušaju Izbornu nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja pod mentorstvom Ljubice Božić, prof. To su Nikola Babić, Nika Milinović, Nikol Marelja-Bošnjak, Marta Despotović, Barbara Redić, Ana-Marija Dizdar, Tomislav Novak, Petra Urek, MateoNikšić, Ira Fabrio, Anđelo Skorup.
                Na početku sjednice učenicima se obratio predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko koji je ohrabrio učenike rekavši da nastave aktivno sudjelovati u radu simuliranih sjednica parlamenta, simuliranih suđenja i simuliranih sjednica Ustavnoga suda jer se tako bolje uči o demokraciji, a oni su generacija na kojoj počiva budućnost Hrvatske.

Na sjednici je nazočila i predsjednica Ustavnoga suda Jasna Omejec koja je učenicima rekla su Simulirane sjednice parlamenta odličan način učenja o demokratskom dijalogu, parlamentarnoj kulturi, civiliziranom ponašanju i građanskom odgoju.
                Simulirajući rad Hrvatskoga sabora - od rada u klubovima zastupnika, mjerodavnim odborima te na plenarnoj sjednici – učenici/zastupnici proveli su raspravu i usvojili amandmane na postojeći Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.
                 Naš učenik Nikola Babić izašao je za Govornicu iznijevši 2 amandmana koji su glasovanjem usvojeni.
                Simuliranu sjednicu pratio je i dio saborskih zastupnika, predstavnici Vrhovnoga suda, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ravnateljstva policije te Agencije za odgoj i obrazovanje. Nazočni predstavnici političke vlasti zaključili su kako su učenici taj posao odradili jako dobro i vrlo profesionalno.

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 23rd. Custom text here