OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.
NASTAVA POČINJE 7. RUJNA 2015. GODINE

ODVIJA SE U DVIJE SMJENE:

                               1. SMJENA (jutarnja)                    8,00 - 14,00 sati
                               2. SMJENA (poslijepodnevna)  14,00 - 20,00 sati

_____________________________________________________________________________________

u prvom tjednu:
1. smjena (jutarnja) 2. i 4. razredi
2. smjena (poslijepodnevna) 1. i 3. razredi
_____________________________________________________________________________________

1. DAN – ponedjeljak, 7. rujna 2015.
primanje učenika prema slijedećem rasporedu:
1. razredi u 9,00 sati   – Svečana dvorana dr.Izidor Kršnjavi (3.kat)
2.  razredi u 10,00 sati
3. i 4.  razredi u 11,00 sati

                                                                                                                           Ravnateljica:
                                                                                                                           Đudita Franko, prof.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI raspisuje

                                                           JAVNI POZIV

  1. Nastavnik/ca - povijesti, 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
  2. Nastavnik/ca - informatike, 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)

Uz prijavu na javni poziv kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA JAVNI POZIV».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave javnog poziva, odnosno do 24. lipnja 2015.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 16. lipnja 2015.

                                     Ravnateljica

                                     Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 28th. Custom text here