×

Naslovnica

Obavijesti 2020./21.

O školi

Nastava

Upisi u školu

Kontakt

Linkovi

Državna matura
2020.

Državna matura - jesenski rok

Privremeni rezultati ispita državne mature u jesenskom roku objaviti će se u srijedu 9. rujna u 12:00 sati. Rok prigovora na ocjenu od 9. rujna od 12:00 sati do 11. rujna do 12:00 sati. Za prigovor na ocjenjivanje kontaktirati ispitnu koordinatoricu mailom na ivana.panizza@gmail.com

Učenici sami prijavljuju ispite jesenskoga roka državne mature putem naslovnice mrežne stranice www.postani-student.hr prijavom na svoju stranicu od 20. srpnja do 31. srpnja 2020. na isti način kao i u ljetnome roku. Učenici ne trebaju doći u školu potpisati prijavnice.

Prigovori učenika na ocjenjivanje ispita državne mature

U ponedjeljak 13. srpnja 2020.u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2019./2020.

Potrebno je obratiti se ispitnoj koordinatorici mailom na ivana.panizza@gmail.com i popunjeni obrazac Prigovora na ocjenjivanje predati mailom.

Iznimno podnijeti prigovor na ocjenjivanje u uredu ispitne koordinatorice:

  • 13.7. u vremenu 12:00 – 14:00
  • 14.7. u vremenu 9:00 – 12:00
  • 15.7. u vremenu 9:00 – 12:00
Kalendari i pravilnici

Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020. - ljetni rok - NOVO (08.05.2020.)

Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) - NOVO (27.05.2020.)

Ispitni katalozi: https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2019-2020/

Pravilnik o polaganju državne mature: http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-07/pravilnik_polaganja_dm_2013.pdf

Pravilnik o dopuni pravilnika o polaganju državne mature: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2572.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature: https://mk0ncvvow8xj1dauw2r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/05/pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_polaganju_drzavne_mature_nn_41-2019.pdf

Zakoni i pravilnici
Kontakti