×

Naslovnica

Online nastava

O školi

Nastava

Upisi u školu

Kontakt

Linkovi

Državna matura
2020.

Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020. - ljetni rok - NOVO (08.05.2020.)

Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) - NOVO (27.05.2020.)

Ispitni katalozi: https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2019-2020/

Pravilnik o polaganju državne mature: http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-07/pravilnik_polaganja_dm_2013.pdf

Pravilnik o dopuni pravilnika o polaganju državne mature: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2572.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature: https://mk0ncvvow8xj1dauw2r.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/05/pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_polaganju_drzavne_mature_nn_41-2019.pdf

Zakoni i pravilnici
Kontakti