×

Naslovnica

O školi

Nastava

Upisi u školu

Kontakt

Linkovi

Upisi u školu
2018.

Upisi se provode sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 49/2015. i 47/17) i Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (NN 47/18).

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr (NISpuSŠ)

Natječaj za upis u 1. razred 2018./2019.

U školsku godinu 2018./2019. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci upisuje:

Program Trajanje Broj učenika Nastavni predmeti značajni za izbor Natjecanje iz znanja Strani jezici koji se uče kao obvezni Posebni uvjeti
Opća gimnazija 4 96 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, Španjolski jezik, Njemački jezik Zdravstveni:
Uredno kognitivno funkcioniranje.

Dodatna provjera znanja iz engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik održat će se 3. 7. 2018. u 10:00 sati ( na pisani zahtjev učenika), a za kandidate s teškoćama u razvoju 18. 6. 2018. u 11:30 sati ( na pisani zahtjev učenika).

Troškovi školovanja za strane državljane iz zemalja izvan EU koji ne ispunjavaju uvjete iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole iznose 3.000, kn.
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, Španjolski jezik, Njemački jezik
Jezična gimnazija 4 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik