×

Naslovnica

O školi

Nastava

Upisi u školu

Erasmus+

e-Potvrda o statusu učenika

Kontakt

Linkovi

Informacije o gimnaziji
2018.

U Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci provode se suvremeni gimnazijski programi opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Zgrada gimnazije na Sušaku broji oko 600 đaka raspoređenih u 24 razrednih odjela. Oko 50 vrsnih profesora izučavaju sadržajan i zahtjevan gimnazijski program, ali često i mnogo više od toga. Pored redovitih nastavnih aktivnosti, osmišljava se tu i zajednički provodi niz izvannastavnih sadržaja, dotiču se nove spoznaje, aktivno i kreativno promišlja o umjetnosti, književnosti, prirodoslovlju ...

Tijekom svih stoljeća djelovanja, kao i danas, gimnazija je težila za izvrsnošću i to u svim dijelovima školskog života. Oduvijek je gajila dobre tradicijske vrijednosti, ali i razvijala nove vrijednosti u skladu s društvenim razvojem kao i novim humanističkim i pedagoškim dosezima. Stoga danas s ponosom možemo reći da naša škola djeluje prema suvremenim odgojno-obrazovnim načelima. Uz tradicionalni oblik nastave i proces učenja, učenici mogu stvarati i učiti iskustveno, uključujući se u različite projekte i programe zajedno sa svojim nastavnicima. Ovakav oblik rada omogućava im da, uz stjecanje znanja, istraže i izraze svoje kreativne potencijale, interese, mogućnosti i odgajaju se za samostalno, društveno angažirano djelovanje.

Izgradili smo kreativnu školu, spremnu za inovacije i istraživački pristup učenju. Mladim ljudima nastojimo omogućiti da što bolje upoznaju i izraze svoje osobnosti i formiraju se kao cjelovite ličnosti koje će spoznati vrijednosti znanja, rada i ustrajnosti koje će ih voditi u daljnji svijet cjeloživotnog učenja i stvaranja, jednostavno rečeno:

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS!
(Ne učimo za školu, nego za život!)

Nastavni plan i program gimnazije

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci upisuje:

  • opći smjer (4 razreda)
  • jezični smjer (1 razred)
  • prirodoslovno-matematički smjer (1 razred)
Nastavni predmeti Opća Jezična Prirodoslovno-matematička
razred razred razred
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
zajednički dio
hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1. strani jezik 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
2. i 3. strani jezik 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2
latinski jezik 2 2 2 2 2 2
glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
psihologija 1 1 2 1
logika 1 1 1
filozofija 2 2 2
sociologija 2 2 1
povijest 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
geografija 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5
fizika 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
kemija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
biologija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
informatika 2 2 2 2 2 2
politika i gospodarstvo 1 1 1
tzk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
etika/vjeronauk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
izborni dio
njemački jezik 2 2
likovna umjetnost 2
glazbena umjetnost 2
španjolski jezik 2 2 2
francuski jezik 2 2
kemija 2
fizika 2
biologija 2
informatika 2 2 2 2 1 1 1 1
matematika 2 1 1 1 1
2
dramska umj. i kultura 2
hrvatski jezik 2
građ. odgoj 2
fakultativno
matematika (teorija igara) 2
hrvatski jezik 2
arheologija 2
robotika 2
održivi razvoj 2
poslovna komunikacija 2
poduzetništvo 2
njemački jezik 2
skauti i škola 2
suvremeni ples 2
makedonski jezik 2

Gimnazijsko obrazovanje završava polaganjem državne mature. Državnu maturu polažu svi učenici iz predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik i Matematika na višoj ili osnovnoj razini, prema odabiru. Učenici mogu polagati i izborne predmete prema želji i potrebi za nastavak obrazovanja.